Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de NEN Fotowedstrijd 2017, verder te noemen: 'de actie' van NEN, gevestigd aan de Vlinderweg 6 te Delft, Nederland.

Algemeen

De actie loopt van 22 mei 2017 t/m 15 september 2017. Op 13 oktober, tijdens de viering van Wereld Normalisatiedag wordt de winnaar bekend gemaakt.

Door deelname aan de NEN Fotowedstrijd gaat men akkoord met de actievoorwaarden. NEN behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

Voorwaarden

Deelname aan deze actie staat open voor alle amateurfotografen woonachtig in Nederland, met uitzondering van medewerkers van NEN.

Iedere deelnemer mag maximaal twee foto’s uploaden.

We zijn op zoek naar realistische foto’s, dus filters en Photoshop zijn niet perse nodig, maar lichte beeldbewerking is wel toegestaan. Beeldmanipulatie, oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert, is niet toegestaan.

De deelnemer verklaart eigenaar te zijn van de foto(‘s) en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht. NEN is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s).

Beledigende, discriminerende, seksueel getinte, geweldverheerlijkende of leeduitbeeldende foto's zijn uitgesloten van deelname en worden verwijderd.

De deelnemer geeft NEN toestemming om de ingezonden foto(’s) onbeperkt te gebruiken voor zowel online als offline publicaties van NEN.

Prijzen en Winnaars

Bij deze actie maken de deelnemers kans op een vvv cadeaubon t.w.v. € 400 (vakjuryprijs) of ter waarde van € 100 (publieksprijs). Deze prijzen worden beschikbaar gesteld door NEN.

Zowel een vakjury als een publieksjury beoordelen alle inzendingen.

Uit alle ingezonden foto’s selecteert de vakjury de tien beste foto’s waarvan één door de vakjury tot wordt uitgeroepen als winnaar.

De publieksprijs gaat naar de foto met de meeste stemmen mits deze voldoet aan alle spelregels en voorwaarden.

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mailadres.

De foto's van de winnaars worden gepubliceerd in verschillende media van NEN (print en online), inclusief naamsvermelding en jury commentaar.

De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor geld. Daarnaast komen de prijzen te vervallen bij onjuist e-mailadres en/of onjuiste persoonsgegevens.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Slotbepalingen

NEN is te allen tijde gerechtigd de actie geheel of gedeeltelijk stop te zetten of te verlengen en deelnemers uit te sluiten indien zij niet aan de voorwaarden voldoen.

De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van de NEN Fotowedstrijd 2017. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

Niets uit de inhoud van deze actie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van NEN.

Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

Meer inzendingen

Stem op een inzending, of stuur zelf je mooiste foto in en maak kans op een prijs.

NEN-EN 341:2011 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen...wel of niet nodig? ;-)
Hans Goeree
iso 14001
Elly van Kampen
ISO 14001 - meer groen minder steen - duurzaam watergebruik
Elly van Kampen
NEN 5884
Marchello Blitz
NEN-EN 15288-2:2008 veiligheid in het zwembad
Jos de Schiffart
NEN 1006 - veilig drinkwater
gert-jan rodenboog
NEN 7171: og kabels en leidingen en voorkomen graafschade. Noodreparatie voor weekend.
Harold Weistra
NEN-en1729 Hogeschool Avans "Toekomstgericht Kennisontwikkeling"
G.A. Roks
NEN 3322 verkeerslantaarns
Gerard van Dijck
NEN 8112 Bedrijfdnoodorganisatie en Bedrijfshulpverlening
Monique de Groot